Ende Aprü woas scho zum eastn Moi haß ois wia.

Da Summa hot den Frühling übagaunga schia.

Seithea homa scho vü gschwitzt.

De Gemüta san a ahitzt.

Ma suacht noch Obkühlung iagandwo im Haus.

De Sun!

Mei. Wos hob i de amoi aubet.

Bin a gean schwimma gaunga

am Neiderfler See.

Des geht leida net.

So hob i oba imma no a Ass im Sock:

Wauna dem End zuba geht da Tog.

De Sun zwischn de Bam untageht.

Waun a des Grüst no imma steht,

a so an Sununtagaung steht nix im Weg.

 

Durchs Baugerüst und Insektngitta fotografiat.

gez. (c) J.P.E.